Добредојде

Приближете се до Исус овој Божик, гледајќи го новиот краток филм за Неговото раѓање. Размислете како можете да #БидетеСветлинатаНаСветот и Божик да го претворите во сезона на служење. Придружете ни се додека го следиме примерот на Спасителот и додека им служиме на другите еден по еден – исто како Него.

Христос детето

17:56

Исус поучуваше дека Бог, нашиот Небесен Отец, е тука за нас кога посегнуваме по Него. Додека градиме врска со Бог, можеме да ја користиме Неговата моќ да ги надминеме нашите предизвици. Можете да го започнете патувањето да го запознаете Бог молејќи му се на Него, читајќи го Неговото слово, одејќи во црква, и служејќи на други.