Марија го држи бебето Исус
Краток филм за раѓањето на Исус Христос

Оваа 18-минутна драматизација на Христовото Рождество ги оживува во живописни детали светите настани најдени во Евангелијата за Матеј и Лука во Библијата. Патувањето со Јосиф и Марија од Назарет до Витлеем. Искусете ја стравопичитта на пастирите во рамнините на Јудеја. Почувствувајте ја радоста на Мудреците додека клечат пред оној кој ја Донесе Светлината на Светот—Спасителот Исус Христос.

Повеќе начини да Бидете Светлина На Светот